საკუთრების: ქვედანაყოფი ქვეყანაშიშეესაბამება პირველი დონის პოლიტიკური ქვედანაყოფი საქართველოს სუვერენულ სახელმწიფოს, მთავრობის