მოვლენებს რეგულირების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა არაბულ ქვეყნებშიინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა გახდა ძირითადი კომპონენტი, ახალი, საერთაშორისო ვაჭრობის სისტემა, განსაკუთრებით დამყარების შემდეგ მსო-ში

იყიდება უკეთ იმ წესების, ეს კვლევა მოიცავს საერთაშორისო ცნობას და შეთანხმებების, ერთად ცვლილებებს მიმართა, დაცვის ინტელექტუალური საკუთრების ან საავტორო უფლებებს

გარდა ამისა, ეს კვლევა ზომები რეკომენდირებული და საჭირო არაბულ ქვეყნებში თვალსაზრისით, მოდერნიზაციის, მათი კანონები, და სიები მოძველებული კანონები მიღებული რიგ არაბულ ქვეყნებში