ახალგაზრდების უმუშევრობის ხარჯები არაბულ ქვეყნებში დოლარი ყოველწლიურად — ბიზნესპროფესიული სწავლება უნდა იყოს წახალისებული მისამართი დასაქმება და შეამციროს ცოდნა უფსკრული არაბულ ქვეყნებში, ამბობს ექსპერტი

არხები ახალგაზრდული შევიდა პროფესიული მომზადების ასევე დაეხმარება შენელდება რეგიონის მზარდი უმუშევრობის დონე და შეამციროს ცოდნა უფსკრული წინაშე მდგარი ახალგაზრდა მუშები

თუმცა, ასევე აღნიშნა, რომ რეგიონში პროფესიული განათლების სჭირდება შეხვდება მკაცრი დამოუკიდებელი სტანდარტებს.»პროფესიული პროგრამები უნდა იყოს საერთაშორისოდ აღიარებული და საქართველოში აკრედიტებული წინააღმდეგ გლობალური ხარისხის სტანდარტებს. მათ ასევე უნდა იყოს განვითარებული მჭიდრო კონსულტაციების ინდუსტრიაში ასე რომ, რა თქმა უნდა, შინაარსი არის ზუსტი გამოხატულება სახის ცოდნა და გამოცდილება, მოითხოვა დამსაქმებლები», — განაცხადა მან