იურისტები არაბულ ქვეყნებში. არაბი იურისტთა ონლაინ რეჟიმში.


აი, როგორ ხუთი ძირითადი მუსულმანურ ქვეყნებში სახელური განქორწინების შემდეგ გაუქმების სამმაგი


მისი თქმითსამი სიტყვის სიტყვაერთ სხდომაზე შეადგენს მხოლოდ ერთი არ არის -დღიანი ლოდინის პერიოდი მას შემდეგ. რაც პირველი ნაბიჯი მიხედვით. ტუნისის კოდი პირადი მდგომარეობა. ქმარი ვერ ცალმხრივად განქორწინების მისი მეუღლე სიტყვიერი კონსულტაციის გარეშე მოსამართლე და გარეშე აეხსნა მიზეზი. დაწესებულების ქორწინების ამგვარად მოდის პირდაპირ ქვეშ სახელმწიფო და სასამართლო.